جدیدترین دوره ها

ثروتمندان همواره در حال یادگیری اند، اما فقیران فکر می کنند که همه چیز را می دانند!

جدید ترین مقاله ها

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

جدیدترین ویدئو ها

یادگیری فعالیتی است که هیچ ابتدا و انتهایی ندارد.

جدیدترین پادکست ها

مسیر تمام معجزه‌ها از آموختن شروع می‌شود.

خلاصه کتاب باشگاه پنج صبحی ها

رابین شارما در کتاب باشگاه پنج صبحی ها داستان آشنایی یک خانم کارآفرین و یک هنرمند با یک میلیاردر عجیب و غریب را روایت می کند و نشان می دهد که...